COVID-19 tájékoztató

T Á J É K O Z T A T Ó

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS MIATTI INTÉZMÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK       VÉGREHAJTÁSÁRÓL A 2022/2023-ES TANÉVBEN

(Állapot: 2022. május 16.)

 

A Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Technikum (továbbiakban: Technikum) TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek a 2022/2023-es tanévre irányadók, az intézményt és teljes közösségét alkotó tanulóit, oktatóit, munkatársait (továbbiakban: Közösség) érintik, számukra kötelezően betartandók és figyelembe veendők.

 

1. ALAPVETŐ   ELVÁRÁS A BEOLTOTTSÁG

A Technikum a teljes Közösségtől elvárja, hogy oltassa be magát a koronavírus elleni védőoltással. Ezt az elvárást indokolja a Közösség, magunk és családtagjaink, valamint a tágabb környezetünk iránti felelősség.

A beoltottság hiánya nem mentesíti a Közösség tagjait a kötelezettségeik teljesítése alól. Így önmagában erre hivatkozással nem biztosítható számukra távollét, nem igazolható hiányzás vagy más kötelezettségeik alóli felmentés.

A Technikum messzemenően támogatja a védőoltások felvételét. Amennyiben a jogi szabályozás oltási kötelezettséget írna elő, vagy a beoltottsághoz előnyöket, az oltás hiányához pedig hátrányokat kapcsolna, a Technikum haladéktalanul és maradéktalanul érvényesítené ezeket.

Az oltás képes csökkenteni a súlyos megbetegedés esélyét; minél magasabb az átoltottság aránya, annál kisebb a rizikója a Közösségben megszerezhető fertőzésnek, illetve a fertőzés továbbadásának.

Az idős vagy krónikus betegségben szenvedő személyek konzultáljanak orvosukkal a negyedik oltás felvételéről! Fokozott védelmet biztosítsanak maguknak azok, akik számára az oltás orvosilag ellenjavallt! 

Frissítés: 2021. november 3-án az egyre fokozódó Covid járvány miatti megbetegedések miatt, az Intézmény lehetőség szerinti zavartalan működtetése és az ott dolgozók biztonsága érdekében is, minden munkavállaló és megbízási jogviszonyban dolgozó számára elrendelem a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételét. 

 

2. A 2022/2023-ES TANÉV INDULÁSAKOR AZ OKTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Technikum a tanévet főszabályként jelenléti oktatással kezdi és igazolandó távollétnek tekinti, aki ha a Közösség bármely tagja az oktatáson, az iskolai munkában oltottság hiányában nem tud részt venni. 

A külső szakmai gyakorlatokon való részvételre a gyakorlóhely szabályai az irányadók. Felhívjuk valamennyi tanulónk figyelmét, hogy a Technikum nem fogadja el, ha valaki a gyakorlaton oltottság hiányában nem tud részt venni. Ennek megfelelően, amennyiben a gyakorlóhely negatív PCR-tesztet kér, a Technikum nem téríti meg ennek költségét.

 

3. ÁLTALÁNOS MASZKHASZNÁLATI KÖTELEZETTSÉG ÉS MÁS VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK

A kockázatok csökkentése érdekében a Technikum javasolja a közösségi helyiségekben (így különösen tantermekben, ügyfélfogadási helyiségekben, folyosókon) az orrot és szájat eltakaró maszk viselését. Az általánosan vagy részlegesen (pl. Titkárság) kötelező maszkhasználatot a Technikum igazgatója a járványügyi adatokat figyelembe véve bármikor elrendelheti. 

A járvány alakulásától függetlenül folyamatosan be kell tartani az alapvető egészségügyi szabályokat, különös tekintettel

  • a kézfertőtlenítésre,
  • a biztonságos távolságtartásra,
  • és a tüsszögési/köhögési etikettre.

A Technikum épületét, a gyakorlati képzési helyszínein zajló tanóráit kizárólag egészséges, a koronavírus-megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Bármilyen légúti betegség-tünet megjelenése esetén az eset tisztázásáig az Intézmény nem látogatható. 

 

4. TANULÓI ÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYOK

A tanulói ügyintézés személyes jelenléttel és elektronikus módon is lehetséges. A Technikumban az elektronikus ügyintézés folyamatosan fennmarad. A személyes jelenléttel zajló ügyintézés rendjét a Technikum igazgatója a járványügyi adatokat figyelembe véve bármikor felfüggesztheti. A személyes   ügyfélszolgálat rendjét, valamint a digitális ügyintézés rendjét a Technikum a honlapján és a hirdetőtábláin teszi közzé.

 

5. RENDEZVÉNYEK

A rendezvények megtartására a jogszabályi előírások vonatkoznak.  A jelenleg hatályos szabályok szerint: zárt térben szervezett egyéb rendezvényen csak koronavírus ellen védett személy vehet részt (484/2020. Korm. rend. 6/C.§).

Nem számít rendezvénynek a diákok számára tanórán kívül szervezett olyan program, amely a technikumi tanulmányok elsajátítását, az közösségi életbe történő beilleszkedést segíti elő (, de nem zenés- táncos esemény).

 

Salusinszky András

igazgató

BZSH Külkereskedelmi Technikum