Megjegyzendő dátumok és tudnivalók

Tájékoztató anyagok a felvételivel kapcsolatban:

 

Dátum

Esemény

Tudnivaló

2023. november 15.,

délelőtt 10.00 órától

Az első Nyílt Nap

Előzetes regisztráció szükséges.

Az igazgatói és szaktanári tájékoztatót követően nyelvi és szakmai órák látogatására van lehetőség.

2023. november 22.,

este 17.30-tól 18.30-ig

Az első beiskolázási

Szülői Tájékoztató

Előzetes regisztráció szükséges.

2023. november 25.

A térítésmentes felvételi előkészítő

első szombatja,

09.00 órától (magyar vagy matek), ill.

12.00 órától (magyar vagy matek)

Tantárgyanként 6 szombaton 3-3 tanóra

Előzetes regisztráció szükséges itt.

2023. november 30.

Jelentkezési határidő

a központi írásbeli felvételi vizsgára

Jelentkezési lap kitöltése és

a Technikumnak történő megküldése szükséges.

A vizsgaszervező intézmények listája november 15-től érhető el.*

2023. december 5.,

délelőtt 09.30-tól

A második Nyílt Nap

Előzetes regisztráció szükséges.

Az igazgatói és szaktanári tájékoztatót követően nyelvi és szakmai órák látogatására van lehetőség.

2024. január 20.,

délelőtt 10.00 órától

Központi írásbeli felvételi vizsga

Szükséges felszerelés:

 

- fényképes igazolvány, lehetőleg érvényes személyi;

- kéken író toll, lehetőleg több is;

- valamint ceruza, radír, vonalzó, körző és szögmérő

2024. január 23.,

délelőtt 09.30-tól

A harmadik Nyílt Nap

Előzetes regisztráció szükséges.

Az igazgatói és szaktanári tájékoztatót követően nyelvi és szakmai órák látogatására van lehetőség.

2024. január 25.,

este 17.30-tól 18.30-ig

A második beiskolázási

Szülői Tájékoztató

Előzetes regisztráció szükséges.

2024. január 30.,

délután 14.00 órától

Pótfelvételi

A január 20-i alkalom igazolt mulasztása esetén

2024. február 3.

A térítésmentes ANGOL NYELVI felvételi előkészítő

első szombatja, 09.00 órától

6 szombaton 3-3 tanóra

Előzetes regisztráció szükséges.

2024. február 9.

A központi írásbeli felvételi vizsga közlése a jelentkezővel

A Technikum által a hivatalos Értékelőlapon** történik.

2024. február 21.

Jelentkezési határidő a Technikumba

(postázási határidő)

A tanuló Általános iskolája Jelentkezési lapot küld a Technikumba, melyhez kérjük az **Értékelőlap másolatának csatolását.

2024. március 4. – 20.

Szóbeli felvételi beszélgetés

a Technikumban

Szükséges felszerelés:

- fényképes igazolvány, lehetőleg érvényes személyi;

- 2 választott 8. osztályos füzet (a magyar, a matek, a töri vagy az angol);

- és előre elkészített motivációs levél, melyben a szakmaválasztás indokain kívül az is szerepel, hogy miért éppen ebbe a középiskolába szeretne járni a tanuló.

2024. március 22.

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala

A jelentkezők oktatási azonosítóját, elért felvételi eredményét és saját rangsorát a Technikum a honlapján teszi közzé.

Ez egy ideiglenes lista.

2024. április 8. – 10.

Módosító időszak

A jelentkező változtathat a választott középiskolák vagy tanulmányi területek sorrendjén, sőt új tanulmányi területet is jelölhet már választott iskolában.

2024. április 26.

A hivatalos végeredmény, az ún. egyeztetett felvételi jegyzék kialakítása

Az Oktatási Hivatal küldi meg

a Technikumnak.

2024. május 2-ig

A Technikum értesíti jelentkezőit a felvételi eljárás eredményéről.

Az Általános iskolák is értesítést kapnak.

2024. június 25. – 27.

A felvett jelentkezők beiratkozása a Technikumba

 

2024. május 6. – augusztus 31.

A rendkívüli felvételi eljárás időszaka

A tanuló választása alapján és közvetlen jelentkezésével történhet olyan középiskolába, ahol maradtak üres férőhelyek.

 

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban

*https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi

 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/5._KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf