Pontszámítás

FELVÉTELI PONTSZÁM SZÁMÍTÁSA 

A BZSH KÜLKERESKEDELMI TECHNIKUMBAN

Kifejezett felvételi vizsgát a 9. évfolyamra, ill. a Nyelvi előkészítő évfolyamra érkezőknek kell tenniük. 

 • A központi magyar nyelv és irodalom, valamint matematika írásbeli felvételi vizsgán elért eredményt 50%-ban veszi figyelembe a Technikum, 
 • míg a felvételi további pontszámai 25-25%-ban oszlanak meg egyrészt a szóbeli felvételi vizsgán, 
 • másrészt az általános iskolában elért eredmények között. 

A szóbeli vizsgán elsősorban az angol nyelvi* kompetenciák felmérése történik, melynek témakörei az alábbiak:

 • Me and my family
 • My daily routine
 • The flat/house where we live
 • My favourite subjects at school
 • My sparetime activities
 • The best holiday in my life
 • My future plans
 • People I adore
 • The book/film/play/song I like the most
 • I would like to speak about …

 

Az általános iskolai tantárgyak közül a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem és az angol nyelv* tantárgyak osztályzataival számolunk átlagot a 7. évfolyam végén és a 8. évfolyamon félévkor kapott osztályzatok alapján. Ezen kívül a szóbeli vizsgán kerül sor a jelentkező által a fenti 4 tantárgy közül választott 2 általános iskolai (8. osztályos) füzet közös áttekintésére is.

 

*Figyelem!

Azok a tanulók, akik az általános iskolában még nem tanultak angol nyelvet, 

• feltüntethetik osztályzatukat a tanult másik idegen nyelvből,

• a szóbeli felvételin pedig lehetőséget kapnak a megadott témák kifejtésére az adott idegen nyelven.

 

A szóbeli során továbbá - egy előre megírt motivációs levél segítségével - tájékozódunk arról is, hogy van-e vallási kötődése a jelentkezőnek, fontos-e számára/családja számára, hogy egy, a zsidó egyház által fenntartott intézményhez csatlakozzon, és ha igen, miért. Ezt a szempontot azonban csak pontegyenlőség esetén vesszük figyelembe. Előnyt élveznek továbbá azok a tanulók, akiknek ellenőrzőjébe nem került figyelmeztetés és/vagy intő.

 

 

Elérhető pontszám

Elért

pontszám

A beszámítás aránya

A beszámítás eredménye

Központi felvételi Magyar nyelvből

50 pont

 

25%

 

Központi felvételi Matematikából

50 pont

 

25%

 

Szóbeli felvételi

50 pont

 

25%

 

Általános iskolai tantárgyak osztályzatának átlaga

5x10 pont

 

25%

 

Összesen

 

 

 

 

 

Figyelem!

Tekintettel a Technikum által oktatott szakmák Képzési és Kimeneti Követelményeire, diszkalkuliás és/vagy matematikából felmentett tanulókat sajnos nem tudunk fogadni.

 

Tájékoztató anyagok a felvételivel kapcsolatban:

 • Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/6._KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

 

 • Az előző évek központi írásbeli feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok