Jelentkezési feltételek

Egyes szakképzésekhez előzetes kompetencia felmérések,
alkalmassági vizsgálatok vagy további előfeltételek tartoznak.
Ezek a vizsgálatok állapítják meg, hogy a jelentkező képes-e
az adott szakmához tartozó követelményeket teljesíteni.
(Pl. asztmával rendelkező jelentkezők ne menjenek légzési nehézséget okozó munkakörbe dolgozni!)
 
A követelményekről bővebben az adott államilag támogatott szakképzés oldalán lehet tájékozódni

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Milyen elfoglaltságot jelent az esti munkarend?

Heti 2 alkalomra lehet számítani: az egyik héten kedden és csütörtökön 16:40-től 20:50-ig, a másik héten pedig kedden 16.40-től 20.50-ig és szombaton 9.00-től 17.00 óráig.

 

Mi lesz, ha nem érek oda időben az órakezdésre?

Ez nem lenne szerencsés – be fognak írni későnek vagy hiányzónak, viszont a tantárgy óraszámának 20, ill. 30%-ig megúszhatod osztályozó vizsga nélkül.

 

A nappalisoknak minden nap lesz órájuk?

Többnyire igen, kivéve természetesen az ünnepeket és a tanítási szüneteket.

 

Hánykor fogok végezni, ha nappalira jelentkezem?

Választott képzésed két nappalis sáv közül az egyikbe fog tartozni: a 8:00-tól 12:20-ig tartó sávba vagy a 12:20-tól 16:40-ig tartó sávba. Az órarendedből fogod majd megtudni, hogy a két sáv közül melyikbe.

 

Én jövőre leszek 25, és azt olvastam, hogy csak 25 felett nem lehet nappalira járni, mégis az estit ajánlotta az iskolatitkár. Miért?

A szabály az, hogy nappalisként abban a tanévben kezdhetsz utoljára képzést, amelyikben a 25. életévedet töltöd be. A nálunk folytatott szakképzések azonban 2 tanévesek ezért várhatóan jövőre is tanévet fogsz kezdeni, amivel viszont már nem férsz bele a nappalis korhatárba.

 

Mi lesz, ha megbukom valamelyik tantárgyból?

Augusztusban javító-vizsgát tehetsz, de legfeljebb 3 tantárgyból.

 

Érettségi bizonyítvány:

Érettségi bizonyítvánnyal kell rendelkezni.

Érettségi egy adott nyelvből:

Érettségi vizsga az adott idegen nyelvből.

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi alkalmasság annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakmát megkezdő tanuló - testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján - képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára történő felkészülésre. A vizsgálat szükségességét az adott szakmára vonatkozó Képzési és kimeneti követelmények írják elő, a vizsgálatot pedig az iskolaorvos vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi el (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 11. § (2)).

Pályaalkalmassági követelmény:

A szakképzésbe történő bekapcsolódás - képzési és kimeneti követelményekben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére.

A vizsgálat szükségességét az adott szakképesítésre vonatkozó Képzési és kimeneti követelmények írják elő, elvégzése pedig az iskola feladata pszichológus és az adott szakmában járatos gyakorló szakember bevonásával.