Jelentkezési feltételek

Egyes OKJ szakképzésekhez előzetes kompetencia felmérések,
alkalmassági vizsgálatok vagy további előfeltételek tartoznak.
Ezek a vizsgálatok állapítják meg, hogy a jelentkező képes-e
az adott szakmához tartozó követelményeket teljesíteni.
(Pld. asztmával rendelkező jelentkezők ne menjenek légzési nehézséget okozó munkakörbe dolgozni!).
 
A követelményekről bővebben az adott államilag támogatott OKJ képzés oldalán lehet tájékozódni.

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Milyen elfoglaltságot jelent az esti munkarend?

Heti 3 alkalomra lehet számítani, 17.00 órai kezdéssel. A konkrét napok majd az órarendben fognak látszani.

 

Mi lesz, ha nem érek oda időben az órakezdésre?

Ez nem lenne szerencsés – be fognak írni későnek vagy hiányzónak, viszont a tantárgy óraszámának 20, ill. 30%-ig megúszhatod osztályozó vizsga nélkül.

 

A nappalisoknak minden nap lesz órájuk?

Lesz majd valószínűleg egy-egy szabadnap is, de nem minden héten.

 

Hánykor fogok végezni, ha nappalira jelentkezem?

Választott képzésed két nappalis sáv közül az egyikbe fog tartozni: a 8.00-tól 12.20-ig tartó sávba vagy a 12.30-tól 16.50-ig tartó sávba. Az órarendedből fogod majd megtudni, hogy a két sáv közül melyikbe.

 

Én jövőre leszek 25, és azt olvastam, hogy csak 25 felett nem lehet nappalira járni, mégis az estit ajánlotta az iskolatitkár. Miért?

A szabály az, hogy nappali munkarend szerint abban az évben kezdhetsz utoljára tanévet, amelyikben a 24. életévedet töltöd be, a Te esetedben tehát idén. A nálunk folytatott szakképzések azonban 2 tanévesek (a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. szakképesítés-ráépülések kivételével), ezért várhatóan jövőre is tanévet fogsz kezdeni, amivel viszont már nem férsz bele a nappalis korhatárba. Ez azonban ne vegye el a kedved – várunk az estin, a teljes képzési időre!

(Itt megtudhatod, mit jelent az ingyenesség.)

 

Mi lesz, ha megbukom valamelyik tantárgyból?

Augusztusban javító-vizsgát tehetsz, de legfeljebb 3 tantárgyból.

 

Érettségi bizonyítvány:

Érettségi bizonyítvánnyal kell rendelkezni.

Érettségi egy adott nyelvből:

Érettségi vizsga az adott idegen nyelvből.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

Az egészségügyi alkalmasság annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzést megkezdő tanuló - testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján - képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára történő felkészülésre. A vizsgálat szükségességét az adott szakképesítésre vonatkozó Szakmai és vizsgakövetelmények írják elő, a vizsgálatot pedig az iskolaorvos vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi el (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 11. § (2)).

 

(Kereskedő szakképesítés)

(Kereskedelmi képviselő szakképesítés)

Pályaalkalmassági vizsgálat:

A pályaalkalmassági vizsgálat a gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges alapvető képességek, készségek, rátermettség vizsgálatára terjedhet ki, melyek szükségesek egy adott szakma tanulásához és későbbi gyakorlásához.


Főbb területei:

  • testi és/vagy fizikai adottságok
  • érzékszervi követelmények: íz, illat, távolság, nagyság, szín, hang, arány és tér érzékelés
  • lélektani elvárások: stressz-tűrés, monotónia-tűrés, csapatmunkára való képesség, stb.
  • értelmi állapot: beszéd- és kommunikációs készség, elemi számolási és írás– olvasási készség, memória, stb.

A vizsgálat szükségességét az adott szakképesítésre vonatkozó Szakmai és vizsgakövetelmények írják elő, elvégzése pedig az iskola feladata pszichológus és az adott szakmában járatos gyakorló szakember bevonásával. 

Részszakképesítés:

A részszakképesítés legalább egy munkakör ellátására képesít. Szakmai és vizsgakövetelménye egy magasabb szintű szakképesítés bizonyos moduljait tartalmazza, de nem az összeset. Ugyanaz a részszakképesítés több különböző szakképesítésben is szerepelhet. 
A Külkereskedelmi Technikum ingyenes OKJ tanfolyamainak részszakképesítéseiről itt találsz összefoglalót.

Szakképesítés-ráépülés:

A szakképesítés-ráépülés a Szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott szakképesítésre épül, jellemzően magasabb szintű szakképesítés (pl. ügyintéző → szakügyintéző; 54 → 55), a korábban szerzett szakképeshez képest további modul(oka)t tartalmaz, és újabb munkakör(ök) ellátására képesít.

Egyes szakképesítés-ráépülések elvégezhetők különböző OKJ-bizonyítványok megszerzése után is, pl. a Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés elvégezhető a Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy a Vállalkozási és bérügyintéző, vagy az Államháztartási ügyintéző vagy a Pénzügyi termékértékesítő szakképesítés megszerzése után is.

A Külkereskedelmi Technikum OKJ-s szakképzéseinek szakképesítés-ráépüléseiről itt találsz összefoglalót.