Az iskola hitvallása

A Külkereskedelmi Technikum hitvallása

 

A Budapesti Zsidó Hitközség a Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központtal (KOTK Kft.) és a STUDIO ITALIA Nyelviskolával (Studio Italia Kft.) szoros szakmai együttműködésben hatékonyan működő  európai nívójú és szellemiségű iskolát kíván működtetni.

Alapelvük, hogy az iskolában a tanulók kompetenciáit fejlesztik. A szaktárgyi kompetenciák mellett a folyamatos tanulás, a problémamegoldás, a kommunikáció (ezen belül az idegen nyelvű kommunikáció), a szociális munka, valamint  a digitális eszközök használatának képességét kívánják fejleszteni. A fenti kompetenciák birtokában a tanulók nemcsak a tanulás jelenében, hanem hosszú távon is képesek lesznek új ismereteket elsajátítani és a munkaerőpiac elvárásaihoz alkalmazkodni.

A tanítási/tanulási folyamat középpontjában a tanuló áll, az iskola támogatásban részesíti  a tanulóknak a képzésükkel kapcsolatos igényeit, törekvéseit, bevonja őket a tanítási/tanulási folyamat kialakításába,  hiszen alapvetően fontos, hogy tudják, tudhassák, mit miért tanulnak.

A fentiek jegyében az intézmény didaktikája előtérbe helyezi az induktív eljárásokat, a tanulói autonómiát, az autentikus cselekvés és  az önreflexió képességének elsajátítását, ezért módszertanának alapeleme a tanulók közötti kooperáció.

Az iskola a tanulói számára szocializációs műhely. A demokratikus működés szabályait, tényezőit, az autonómiát, a toleranciát, a társadalmi és kulturális többféleség tiszteletét, a személyes felelősség értékét nem tananyagként, hanem az iskola és a tanulók napi gyakorlatából kell elsajátítaniuk. Ezen belül nagy súlyt kell arra fektetni, hogy a tanulók erkölcsi ítélőképessége szilárd legyen, hogy életükben és ezen belül munkájukban képesek legyenek tudatosan érvényesíteni a társadalmi és emberi szolidaritás értékeit.

Az együttműködő felek fontosnak tartják, hogy az iskola légköre legyen barátságos, befogadó és támogató, szorongásmentes tanulási környezetet biztosítson.