A műszaki informatikus képzés nappali tagozatos diákjai részére

Kedves Diákok!

 

Szeretném bíztatni Önöket az eredményes tanulásra és az órák rendszeres látogatására, ugyanis a 14. évfolyamtól kezdődően (2019 szeptemberétől) Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra válnak jogosulttá azok a tanulók, akik:

- első szakmájukat tanulják,
- hiány-szakképesítéseknek minősített szakképesítést tanulnak (a műszaki informatikus képzés ilyen),
- államilag támogatott, nappali, iskolai rendszerű szakképzésben vesznek részt,
- megfelelő tanulmányi eredményt érnek el.
 
Az ösztöndíj havi mértéke érettségit követő 2 éves képzés esetén a 14. évfolyamon a tanulmányi átlageredmény alapján a következő módon alakul.

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 Ft,
b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 Ft,
c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 Ft,
d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 Ft.
 
Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Külkereskedelmi Szakgimnázium végzi a saját tanulói számára a 2019 augusztus – szeptemberi időszakban.
 
Eredményes tanulást kívánok.
Üdvözlettel
 
Salusinszky András
igazgató