Rendkívüli tájékoztató

A Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnáziumban 2020. március 16-tól visszavonásig a kontaktórák szünetelnek. Ebben az időszakban az oktatás távoktatás formájában zavartalanul folytatódik a következő módon...

photo

Kedves Tanulónk!

 

Az Operatív Törzs a mai sajtótájékoztatóján a koronavírussal kapcsolatosan az iskolai oktatásra vonatkozóan az alábbiakban összefoglalt felhívást tette közzé.

 

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos kérdésekben az intézményvezető dönthet arról, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel kérés esetén igazoltnak tekinti az iskolából való távolmaradást. Ezen esetleges hiányzások igazgatói igazolásnak minősülnek. A pedagógusok az otthonmaradó tanulókat tájékoztatják a tananyagról, hogy ne maradjanak le és folyamatos legyen továbbhaladásuk.

 

Mivel többen kérték diákjaink közül a távolmaradást, két iskolánkat érintő kollégium is bezárt. Továbbá a tanáraink közül is többen a vírus által veszélyeztett korosztályba tartoznak és jogosan kérték az otthonról végezhető tanítás lehetőségét. Ezért Budapesti Zsidó Hitközség Külkereskedelmi Szakgimnáziumban 2020. március 16-tól visszavonásig a kontaktórák szünetelnek. Ebben az időszakban az oktatás távoktatás formájában zavartalanul folytatódik a következő módon:

 

·       A tanárok az adott tantárgyából az adott óraszámának megfelelő feladatokat küldenek el e-mailben a tanulóknak;

·       A tanárok a feladatok kiküldésekor a kísérőlevélben előre meghatározzák az értékelés szempontjait;

·       A tanulóknak megadott határidőre be kell küldeniük a feladatokat;

·       A tanárok meghatározott időben telefonon vagy online elérhetőek lesznek a tanulók számára arra az esetre, ha kérdés merül fel a feladattal kapcsolatban;

·       Azok a tanulók, akik nem készítik el határidőre a feladatokat, elégtelen osztályzatot kapnak;

·       Hiányzásokat nem rögzítünk.

 

A félév sikeres teljesítésének az érdekében fontos, hogy mindenki a legjobb tudása szerint dolgozza fel a kiadott tananyagrészeket, és határidőre végezze el a kapcsolódó feladatokat.

 

Természetesen az egyes tananyagrészek feldolgozása során szükséges és lehetséges mind az adott tanárral, mind a csoport tagjaival történő kommunikáció, a beadott feladatnak azonban minden esetben tükröznie kell az önálló munkát. Az érdemjegyek és év végi osztályzatok ezeknek az egyéni teljesítményeknek az alapján kerülnek majd kialakításra.

 

Az Iskola épületét a távoktatás idejére zárva tartjuk, a Titkárság online lesz elérhető.

Kérem a fentiek tudomásul vételét és betartását.

Vigyázzunk egymásra és szeretteinkre.

 

Üdvözlettel

 

Salusinszky András

igazgató

 

Budapesti Zsidó Hitközség
Külkereskedelmi Szakgimnázium