Tantárgyi felmentések

A felmentési kérelem csak az óralátogatás alól ad felmentést, félévi/évvégi beszámoló és Portfólió-feladat* teljesítése alól nem menthető fel a tanuló. A felmentési kérelem elbírálására minden esetben az oktató tesz javaslatot, majd az igazgató bírálja azt el.

A félévi/évvégi beszámoló időpontjáról és módjáról, valamint a Portfólió-feladatok követelményeiről és elkészítési határidejéről a tanuló saját maga köteles tájékozódni és az adott időpontokban az Iskolában megjelenni.

 

Kérelem óralátogatás alóli felmentéshez – NAPPALI képzés

Kérelem óralátogatás alóli felmentéshez – ESTI képzés