Tantárgyi felmentések

A felmentési kérelem csak az óralátogatás alól ad felmentést, évközi jegyszerzés és vizsga alól nem menthető fel a tanuló. A felmentési kérelem elbírálására minden esetben az oktató tesz javaslatot, majd az igazgató bírálja azt el.

A jegyszerzés időpontjáról és módjáról (dolgozatok, beszámolók, stb.) a tanuló saját maga köteles tájékozódni és az adott időpontban az órán megjelenni.

 

Kérelem óralátogatás alóli felmentéshez – NAPPALI képzés

Kérelem óralátogatás alóli felmentéshez – ESTI képzés